هاست لینوکس 100 مگابایتی

فضا 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
تعداد دیتابیس 5
تعداد پارک دامنه 1
تعداد ساب دامنه 2
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس

هاست لینوکس 250 مگابایتی

فضا 250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
تعداد دیتابیس 10
تعداد پارک دامنه 2
تعداد ساب دامنه 5
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس

هاست لینوکس 500 مگابایتی

فضا 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 300 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس

هاست لینوکس 1000 مگابایتی

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس

هاست لینوکس 2000 مگابایتی

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس