پلن 1

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
دیتابیس 1 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)

پلن 2

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
دیتابیس 2 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)

پلن 3

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)

پلن 4

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 60 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)

پلن 5

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)